Idrætsfysioterapi

Hvad er en idrætsskade egentligt?

Ofte skelner man imellem to typer af idrætsskader nemlig ‘overuse’ og ‘overload’ skader. Men hvad er egentlig forskellen?

Overuse idrætsskade

Direkte oversat betyder ordet ‘overbrug’ – altså en overbelastningsskade.
Overbelastningsskader optræder hyppigst i forbindelse med sportsgrene med mange gentagelser – eksempelvis: langdistanceløb, svømning, cykling.
Fælles for disse sportsgrene er at man arbejder med stort set ens bevægemønster over lang tid.
En anden faktor der spiller ind på overbelastningsskade, er den fysiske tilstand, som man befinde sig i.
Risikoen for at pådrage sig en overbelastningsskade er selv sagt større når man går fra 0-100 % på meget kort tid uden at bygge sin træningsmængde hensigtsmæssigt op over tid.

Overload idrætsskade

Overload-skader skyldes ofte at vævet udsættes for så store energi, så dette medfører en akut skade. En overload-skade medfører altid akut smerte, ofte hævelse og øget stivhed i led og muskler.
En korsbåndsskade klassificeret som en overloadskade. Korsbåndet tilføres så meget ydre energi – eksempelvis i en tackling i fodbold – at korsbåndet briser.
Overload-skader er typisk af en mere alvorlig karakter sammenlignet med overbelastningsskader, da det tit medfører komplikationer så som knoglebrud, ledbånds- og meniskskader.

Er genoptræning egentlig nødvendigt?

Det enkle svar her er; ja! Mange vender tilbage til deres sportsgren igen uden at have fået den nødvendige træning og derfor vil mange også opleve tilbagefald eller forværringer af skaden. Manglende genoptrænings kan have meget alvorlige følger – eksempelvis kan man være nødsaget til helt at ophøre med din sport.
Rådfør dig derfor altid med en fysioterapeut, hvis du er usikker på om du har fået og udført den tilstrækkelige mængde genoptræning

Genoptræning Odense

Hvad enten du har pådraget dig en overuse eller overload skade, så står vi klar til at hjælpe dig godt igennem dit skadesforløb. Vi har, på baggrund af en grundig undersøgelse, mulighed for at planlægge din genoptræning helt ned til mindste detalje. Genoptræningen vil typisk bestå af hjemmeøvelser i kombination af fysioterapeutisk assisteret træning i vores træningscenter. Her har vi mulighed for at nørde, prøve nye ting af og justere til, så vi skræddersyer det perfekt genoptræningsforløb til dig.

Er du i tvivl om du har behov for genoptræning af din sportsskade?